Wkładki ortopedyczne

fitness, sport, sports injury, pain and people concept - monochrome close up of woman feet or legs running on track with red spot from back

Stopa bez wątpienia stanowi najważniejsze ogniwo podporowe kończyny dolnej. Zaburzenia osiowości w obrębie stawów skokowych skutkują często przewlekłymi nie poddającymi się klasycznej formie terapii dolegliwościami kolan, bioder i kręgosłupa. Mało podatne na terapię, ponieważ problem tkwi w odległej od dolegliwości bólowych stopie. Wkładka ortopedyczna wykonana przez wykwalifikowany i doświadczony personel często rozwiązuje sprawę przewlekłych dolegliwości zwłaszcza u ludzi aktywnych.

Wkładki wykonuję ręcznie, poprzedzając wnikliwym wywiadem i analizą narządu ruchu w warunkach statycznych i dynamicznych. Ludzka ręka jest najlepiej skonstruowanym narzędziem diagnostycznym i wytwórczym. Miliony receptorów w dłoni obierają i analizują dane w celu optymalnego uformowania wkładki. Obecnie proponowana forma podpierania i zabezpieczenia stopy sprawdza się nie tylko w patologiach stóp i kończyn, ale również w profilaktyce urazów u biegaczy, tenisistów, squoshu i sportach drużynowych.

Szczególnie sprawdzają się w dolegliwościach związanych z:

 Stawem Kolanowym takich jak: kolano biegacza (ITBS – zapalenie pasma biodrowo – piszczelowego), kolanie skoczka (zapalenie więzadła właściwego rzepki), ból w przyśrodkowym przedziale kolana. Poprzez nieprawidłową dystrybucję obciążenia w obrębie stopy dochodzi do zaburzenia osiowości kończyny co może się objawić w stawie kolanowym w postaci wyżej wymienionych zaburzeń. W przypadku koślawego ustawienia piety oraz opadaniu łuku podłużnego stopy należy podeprzeć stopę wkładką gdy zmiany są na tyle zaawansowane że nie można ich wyrównać treningiem mięśni tworzących strzemię ścięgniste stopy.

Ścięgnem Achillesa – przewlekle zapalenia związane ze zwyrodnieniem. W przypadku ścięgna Achillesa o zwyrodnieniu mówimy wtedy gdy badanie USG uwidoczni narosłe na ścięgno mikro naczynia i nerwy. Wynika to bezpośrednio w koślawego ustawienia w stawach skokowych oraz opadaniu łuku podłużnego w stopie. Ścięgno Achillesa podczas obciążenia nie pracuje w osi i wygina się na zewnątrz. W obrębie owego załamania dochodzi do wyciskania krwi przez co przy przewlekłym i powtarzalnym obciążeniu tworzy się strefa względnego niedokrwienia co z kolei owocuje zwyrodnieniem i w przyszłości dolegliwościami bólowymi związanymi z zapaleniem.

Rozścięgnem Podeszwowym – zapalenie rozściegna podeszwowego wynika bezpośrednio z wadliwego ustawienia w obrębie stawów stępu stopy. Opadnięcie łuku stopy powoduje przeciążenie na strukturze rozścięgna, która z czasem jest nadrywana i dochodzi do zapalenia, które nie jest podatne na klasyczne leczenie. W celu osiągnięcia sukcesu terapeutycznego niezbędne jest podparcie stopy wkładką.

Dolegliwości związane z kompleksem biodrowo – miedniczno – lędźwiowym – Stopa stanowi podstawię całego łańcucha kinematycznego. Jeżeli jest niestabilna, a tym samym niewydolna na pewno zostanie to gdzieś skompensowane i objawi się w postaci bloku, niestabilności lub uszkodzenia, które nieuchronnie prowadzą do dolegliwości bólowych. Jeżeli podczas uprawiania aktywności sportowej odczuwasz dolegliwości z którymi nie jesteś w stanie sobie poradzić, powinieneś pomyśleć o kompleksowej diagnostyce stóp i w razie konieczności doborze wkładek.

Paluchach koślawych (Halluksach) – zmora większości kobiet, które często poddają się bezskutecznemu zabiegowi operacyjnemu. Problem Paluchów koślawych to zaburzenie biomechaniczne w obrębie stopy i osiowości całej kończyny. Obciążenie przenoszone jest przez przyśrodkową krawędź stopy, a największy nacisk spoczywa w okolicy pierwszego stawu śródstopno – paliczkowego palucha. Wkładka całkowicie nie rozwiąże problemu i niezbędne jest uzupełnienie terapii o trening stabilizacyjny przywracający prawidłową dystrybucję obciążenia.

Cena wizyty z wykonaniem pary wkładek ortopedycznych: 300zł