Rehabilitacja przed zabiegiem operacyjnym

Dead lift position1.Zmniejszenie powikłań pourazowych.

  • terapia przeciw obrzękowa
  • terapia bólu
  • manualne mobilizacje

2.Kompleksowe badanie anatomiczne, funkcjonalne i biomechaniczne

  • ocena zaburzeń anatomicznych, biomechanicznych i funkcjonalnych mających wpływ na uraz
  • ocena podoskopowa

3.Zindywidualizowany program ukierunkowany na rozbudowę masy mięśniowej w celu zmniejszenia powikłań związanych z unieruchomieniem.

4.Kompleksowy program treningowy w celu korekcji zaburzeń biomechanicznych i wytorowania świadomości poprawnych ustawień stawów.

5.Trening stabilizacji.